Garanti Politikası

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.

Şirketimiz tarafından satışı yapılan Continental, Michelin, Nutorque, Nubes, Nubeco, Raybar marka dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.

Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.

Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Mal, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Garanti nasıl uygulanır?

Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber kargo veya diğer ulaşım yöntemleri ile müşterinin kendisi tarafından ulaştırılır.

Tarafımıza teslim edilen başvuru konusu lastik, Teknik Heyetimiz tarafından titizlikle incelenir.

İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.

Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri kullanılmış lastiklerde kullanım payı düşüldükten sonra yapılır.

Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere iade edilir.

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar:

Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler

Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar

Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler

Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar

İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar

Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar

Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar

Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar

Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları

Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen damak kırılması ve benzeri hasarlar

Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar

Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler

Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar

Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler garanti kapsamı dışındadır.

Call Now ButtonHemen Ara
X
Support